GALONEIRA JACK DIRECT DRIVE JK4.jpg
2 - INTERLOQUE JAK DIRECT DRIVE 805D.jpg
3 - INTERLOQUE SINGER DIRECT DRIVE 321C2
4 - OVERLOCK 3 FIOS SINGER DIRECT DRIVE.
Máquinas Industriais

GALONEIRA JACK DIRECT DRIVE JK4

INTERLOQUE JAK DIRECT DRIVE 805D

INTERLOQUE SINGER DIRECT DRIVE...

OVERLOCK 3 FIOS SINGER DIRECT DRIVE 351G

7 - RETA JACK F4.jpg
6 - OVERLOQUE JACK 4 FIOS 804D DIRECT DR
5 - OVERLOQUE 3 FIOS JACK 803D DIRECT DR
9 - RETA JACK COM CORTE JKA2.png

RETA JACK C/ CORTE JKA2

OVERLOQUE 3 FIOS JACK 803D DIRECT DRIVE

OVERLOQUE JACK 4 FIOS 804D DIRECT DRIVE

RETA JACK F4

10 - SINGER - OVERLOQUE 4 FIOS 321C DIRE
11 - SINGER - ZIGUEZAGUE 20U.jpg
13 - SINGER RETA INDUSTRIAL DIRECT DRIVE

SINGER - OVERLOQUE 4 FIOS 351G/241 DIRECT

SINGER - ZIGUEZAGUE 20U

SINGER - RETA C/ CORTE 141G

Detalhes ...